Beplantning

Beplantning og beskæring af buske og træer

Vi tilbyder plantning af buske og træer ved grønne områder og legepladser.

Vi anbefaler beskæring af hække i byområder to gange om året, så træ eller hæk ikke vokser ud over vejareal inden den næste beskæring.

I visse tilfælde er det en god idé at fælde træet, hvis det er planet for tæt på vejskellet.
Hvis du er i tvivl om en ejendoms beplantning overholder fritrumsprofilet (mål fra skel til offentlig vej/sti/plads), så kontakt Kjellerup En3prenøren ApS og få styr på reglerne.

Vi gør venligst opmærksom på, at kommunen ifølge vejreglerne har hjemmel til, efter skriftlige påbud, at beskære grene, træer og buske i fritrumsprofilet på ejendommens regning, hvis man ikke selv gør det.​